dijous, 29 de març de 2012

La gent no s'adona del poder que té...

Joan Brossa. Font: internet.

La gent no s'adona del poder que té:
amb una vaga general d'una setmana
n'hi hauria prou per ensorrar l'economia,
paralitzar l'Estat i demostrar que
les lleis que imposen no són necessàries.

Joan Brossa